Aktualna prognoza pylenia

Wybierz region, dla którego chcesz poznać stężenie pylenia poszczególnych alergenów.

Aktualnie pyli

  • = Alternaria
  • = Cladosporium
Legenda:
Stężenie
brak
bardzo niskie
niskie
średnie
wysokie
bardzo wysokie
Tendencja zmian
koniec sezonu ×
spadek
silny spadek
bez zmian =
wzrost
silny wzrost

Alert alergiczny: 01 - 07 grudzień 2022

Powietrze atmosferyczne jest wolne od pyłku roślin i zarodników grzybów mikroskopowych. Uwaga na alergeny weznatrzdomowe (alergeny roztoczy kurzu domowego i alergeny zwierząt towarzyszących).

Źródło danych: Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych Sp. z o.o., aktualizacja 01 grudzień 2022 r.

Czytaj także

MOMESTER NASAL

Produkt leczniczy Momester Nasal aerozol do nosa wskazany jest w leczeniu objawów zdiagnozowanego przez lekarza sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u osób dorosłych w wieku od 18 lat.

czytaj więcej