Momester Nasal

Co to jest lek Momester Nasal?

Momester Nasal zawiera mometazonu furoinian (kortykosteroid). Mometazonu furoinian podany donosowo łagodzi:

Momester Nasal zawiera mometazonu furoinian (kortykosteroid). Mometazonu furoinian podany donosowo łagodzi:

Kup teraz
Objawy zapalenia
(obrzęk i podrażnienie
błony śluzowej nosa)
Kichanie
Świąd
Uczucie zatkanego nosa
i zmniejsza ilość
wydzieliny z nosa

W jakim celu stosuje się Momester Nasal?

Momester Nasal stosowany jest w leczeniu objawów zdiagnozowanego przez lekarza sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (nazywanego również sezonowym alergicznym nieżytem nosa lub katarem siennym) u osób dorosłych w wieku od 18 lat.
Katar sienny, który występuje w określonych porach w ciągu roku, jest reakcją alergiczną spowodowaną wdychaniem pyłków drzew, traw, chwastów, a także zarodników pleśni i grzybów. Momester Nasal zmniejsza obrzęk i podrażnienie błony śluzowej nosa i w ten sposób łagodzi kichanie, swędzenie, uczucie zatkanego nosa lub wydzielinę z nosa, spowodowane sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa.

Co zawiera Momester Nasal?

Substancją czynną leku jest mometazonu furoinian. Każda dawka leku zawiera mometazonu furoinian jednowodny odpowiadający 50 mikrogramom mometazonu furoinianu.

Pozostałe składniki leku to: benzalkoniowy chlorek, roztwór; glicerol; polisorbat 80; celuloza mikrokrystaliczna; karmeloza sodowa; kwas cytrynowy jednowodny; sodu cytrynian; woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Momester Nasal i co zawiera opakowanie?

Momester Nasal jest to aerozol do nosa, zawiesina. Butelka zawiera jeden mechanizm rozpylający. Każda butelka zawiera 60 dawek.

Jak stosować lek Momester Nasal?

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować większej dawki lub stosować leku częściej lub przez dłuższy okres niż zalecane w tej ulotce.
Zalecana dawka :

Zwykle stosuje się dwie dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.
Po opanowaniu objawów należy zmniejszyć dawkę do jednej aplikacji aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę. Nie należy przekraczać zalecanych dawek.
U niektórych pacjentów złagodzenie objawów występuje w ciągu 12 godzin od podania pierwszej dawki leku
Momester Nasal. Jednak pełne korzyści z leczenia mogą wystąpić po dwóch pierwszych dniach stosowania leku.
Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli w ciągu 14 dni nie nastąpi poprawa.
Nie należy stosować leku dłużej niż 1 miesiąc bez konsultacji z lekarzem.

Leku Momester Nasal nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

zapobiega jej zanieczyszczeniu. Należy pamiętać, aby zdjąć ją przed użyciem aerozolu i nałożyć ponownie po zakończeniu stosowania.
Przed podaniem pierwszej dawki należy dokładnie wstrząsnąć butelką i nacisnąć pompkę 10 razy (do rozpylenia jednorodnej mgiełki):

 1. Należy delikatnie wstrząsnąć butelką.
 2. Umieścić palec wskazujący i środkowy po obydwu stronach pompki oraz kciuk pod spodem butelki. Nie przekłuwać dozownika aerozolu do nosa.
 3. Kierując końcówkę dozownika od siebie, należy nacisnąć palcami tak, aby 10 razy rozpylić aerozol, aż do uzyskania jednolitej mgiełki.

Jeśli aerozol nie był stosowany przez 14 dni lub więcej, przed kolejnym użyciem należy nacisnąć pompkę 2 razy, aż do uzyskania jednolitej mgiełki.

 1. Wstrząsnąć delikatnie butelkę i usunąć nasadkę.
 2. Delikatnie wydmuchać nos.
 3. Zamknąć jeden otwór nosowy i włożyć końcówkę dozownika do drugiego otworu nosowego. Przechylić głowę lekko do przodu, trzymając butelkę pionowo do góry.
 4. UWAGA! Utrzymywanie butelki w pozycji pionowej jest bardzo ważne, ponieważ niewłaściwe rozpylenie może spowodować uszkodzenie przegrody nosowej.
 5. Delikatnie rozpocząć powolny wdech przez nos, w trakcie którego należy rozpylić aerozol (w postaci drobnej mgiełki) do nosa, naciskając RAZ w dół palcami.
 6. Wykonać wydech przez usta. Następnie powtórzyć czynności opisane w punkcie 4, aby podać drugą dawkę aerozolu do tego samego otworu nosowego, jeżeli potrzeba.
 7. Wyjąć końcówkę dozownika z otworu nosowego i zrobić wydech przez usta.
 8. Należy powtórzyć czynności opisane w punktach 3-6, aby podać aerozol do drugiego otworu nosowego.
Po użyciu aerozolu, należy ostrożnie wytrzeć końcówkę dozownika czystą chusteczką lub ściereczką i założyć nasadkę, aby zapobiec dostawaniu się kurzu.

Kiedy nie stosować leku Momester Nasal?

Jeśli pacjent ma uczulenie na mometazonu furoinian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Jeśli u pacjenta występuje niewyleczone zakażenie nosa. Stosowanie leku Momester Nasal w czasie niewyleczonego zakażenia w obrębie jamy nosowej, np. opryszczki może spowodować zaostrzenie objawów zakażenia. Zanim zastosuje się aerozol do nosa, należy poczekać do czasu wyleczenia zakażenia.

Jeśli pacjent niedawno miał zabieg chirurgiczny w obrębie nosa lub uraz nosa. Nie należy stosować aerozolu do nosa, aż do czasu zagojenia się ran.

Jak przechowywać lek Momester Nasal?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:
Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” S.A.
ul. Pelplińska 19,
83-200 Starogard Gdański